EyeCareHK「香港護眼」兒童驗眼服務

宅柑愛扮靚 於 22/07/2018 發表 收藏文章
因為柑仔9月份就做小學生啦~

朋友提我上小學之前一定要去CHECK 下眼睛, 因為小學課室比較大, 如果有近視小朋友就睇唔清黑/白板, 對學業自然會做成影響!

今次我就去左 EyeCareHK「香港護眼」, 而兒童驗眼服務大概45MINS – 1小時啦~ 佢本身有4 間護眼中心, 分別位於 油麻地、銅鑼灣、九龍灣和荃灣。我作為新界人, 就揀左荃灣 (直情喺荃灣廣場入面, 超方便)。

兒童驗眼服務包尼D ~


最特別係, 除左常規嘅 「全面眼睛檢查」竟包括埋「黃斑點結構掃描OCT」等檢測更全面。

一開始就用2個儀器 CHECK 咗眼睛先~

之後就睇圖, 答下問題!

而檢查過程當中會滴「放瞳眼藥水」, 測試小朋友有否「假性近視」。
滴「放瞳眼藥水」等20分鐘左右啦, 就可以再入房 CHECK 一次眼睛。

內容就好似大人 CHECK 度數咁, 睇下A, B, C, 數字。

而視光師亦會再用儀器CHECK 一次小朋友眼睛~

成個過程大概45MINS – 1小時啦~

視光師會詳細地講解一次報告結果, 而報告 SOFTCOPY 亦會 EMAIL 一份比我~

而柑仔的眼睛視力正常, 不過上小學之後可能成日要睇書啦~ 配合學習也要使用IPAD, 所以亦建議我地每10分鐘要比眼睛休息下~ (望下遠野咁)

而我也好想讚下, 無論係職員哥哥, 姐姐或視光師叔叔都非常友善, 仲好識氹小朋友 ~

另外, 全線護眼中心仲有引進中大醫學院的「視網膜圖像分析系統」提供「腦中風風險評估」服務。

而65 歳長者可以用「醫療券」檢查眼睛。
大家有興趣不妨了解下~

http://www.eyecarehk.com/

https://www.facebook.com/EyeCareHKcentres/

#EyeCareHK #香港護眼 @EyeCareHKcentres

如果喜歡我們的文章,請即分享到︰

留言

會員
我要評論
請按此登錄後留言。未成為會員? 立即註冊
    快捷鍵:←
    快捷鍵:→