~ஐ 跟Pizza Hut店長學整現製手藝薄餅 ஐ~

專屬我的.... 於 28/04/2019 發表 收藏文章
Pizza Hut 係每一個屬於每個香港人嘅共同記憶,讀書時代一班人食飯不二之選,
隨口講都叫到野食。

早前去左跟 Pizza Hut 店長學整 最新的現製手藝薄餅
呢款Pizza係用上全新硏發麵糰配方,經長時間低溫發酵,手感好柔軟,充滿空氣感,
每個批底都係用人手搓壓,食落外脆內軟韌,口感輕盈鬆脆。

Step By Step 整好批底再加埋配料就可以拎去焗~~
出爐的Pizza 香噴噴,忍唔住要食一塊,
鬆脆批底配合火箭菜同埋Parma Ham,口味更有層次,
最鐘意會個批底外脆內軟韌,唔會死實實,正呀!

現製手藝薄餅 而家全線分店都食到啦😍

For Collaboration and Invitation,
Please send to : littlecatt@gmail.com
FB Page: Kawai / Small Talk Corner
BlogspotTheZtyleBeautylifeFanPiece
BECB@BeautyexchangeOpenrice
She.comU lifestyleWeshare

留言


請按此登錄後留言。未成為會員? 立即註冊
    快捷鍵:←
    快捷鍵:→