I ❤ Shopping =] 遠道o係美國飛返黎既ELF

I ❤ Shopping =] 遠道o係美國飛返黎既ELF

7月時.. ELF 大特價.. 所有PRODUCT 50% OFF...

攪到我都要入左D 貨先...

但其實.. o係美國買左.. 再寄返黎HK 郵費都唔平...

所以拓好朋友幫我拎返黎...

可憐的是.. 佢行理over weight.. 好彩唔罰佢錢o者~


超開心呀!! 買咁多野.. 都係3百幾蚊..

但佢有1% tax 同埋local delivery..

全部野要人俾多幾廿蚊law~~

如果想聯絡我.. 可以e-mail 到fannielwy@gmail.com

Have nice day ~

如果喜歡我們的文章,請即分享到︰

留言

會員
我要評論
請按此登錄後留言。未成為會員? 立即註冊
    快捷鍵:←
    快捷鍵:→